Texas Hold’em Poker

Texas Hold 'em is de bekendste en meest voorkomende spelvorm van poker. In georganiseerde vorm mag deze in Nederland enkel in casino's van Holland Casino worden gespeeld. In besloten groepen mag deze ook in Nederland in cafés en thuis worden gespeeld blijkens een arrest van de Hoge Raad op 3 maart 1998.

Spelverloop

Bij Texas Hold'em gaat het er om dat je met vijf speelkaarten de hoogst mogelijke kaartcombinatie maakt. Je doet dit door 5 kaarten te kiezen uit 2 eigen gesloten kaarten en 5 gemeenschappelijke open kaarten. Je mag zelf kiezen of je één, twee of geen van je eigen kaarten gebruikt. Voordat het spel begint, maak je afspraken over de inzetlimieten. Deze variant van Poker wordt gespeeld met één stok/deck van 52 speelkaarten. 

In grote toernooien en casino's is er speciaal iemand die de kaarten uitdeelt. Dit is de dealer en deze neemt zelf niet deel aan het spel. In kleinere toernooien, bijvoorbeeld thuis toernooien, delen de spelers vaak zelf de karaten. Om te weten wie de dealer is, wordt gebruik gemaakt van een dealerbutton. Deze button wordt na elke hand (speelronde)  met de klok mee doorgeschoven naar de volgende speler. Het is belangrijk om bij te houden wie de dealer is, omdat dit invloed heeft op de blinds. Bij het dealen wordt aan elke spelers twee dichte kaarten gedeeld. De zogenoemde hole cards of pockets cards. Het delen begint bij de speler links van de dealer. De kaarten worden 1 voor 1 gedeeld. Twee uitdeelrondes dus.

De speler links van de dealer is verplicht om een bepaald bedrag in te zetten. Dit bedrag is de helf van het standaard inzetbedrag. Het standaard inzetbedrag wordt namelijk door de persoon links van de small blind ingezet. Dit noemen we de big blind. De waarde van het inzetbedrag (de big blind) wordt bepaald voordat het spel begint. De functie van de blinds is om ervoor te zorgen dat het bieden op gang komt. Op het moment dat er nog twee spelers over zijn, het zogenoemde heads up, dan zet de dealer de small blind in en de andere speler de big blind. Om een extra verhoging van de inzet te krijgen, kan er een "ante" (spreek uit als "entie") ingezet worden. Dit is een verplichte inzet voor alle spelers. Als de big- en de small blind hun verplichte bedrag hebben geplaatst, begint de eerste ronde van het inzetten. De speler links van de big blind is als eerst aan zet en heeft 3 mogelijkheden. Hij beslist of hij de vereiste inzet (de big blind) inlegt (call) en gaat spelen. Tevens kan een speler beslissen om de inzet te verhogen (een raise). De derde mogelijkheid is om te passen (fold), hij legt de kaarten weg en hoeft geen geld in te zetten. Hij speelt dan niet mee deze ronde. Als hij past hoeft hij zijn kaarten niet te laten zien, om zo zijn spelstrategie geheim te houden. Het inzetten gaat net zo lang door totdat elke speler die wil spelen hetzelfde bedrag heeft ingezet.

Na deze eerste inzetronde legt de dealer eerst de bovenste kaart van het deck blind weg (een burn). Dit is tegen het merken van de kaarten. Nu draait hij drie gemeenschappelijke kaarten om, in het poker ook wel de flop genoemd. Opnieuw kunnen de spelers hun kansen inschatten (welke combinaties zijn mogelijk?) en bepalen wat ze doen. De speler direct links van de dealer (de originele small blind, als hij niet gefold heeft) mag nu kiezen of hij verder speelt zonder een bedrag in te zetten (check) of in gaat zetten (bet). De andere spelers kunnen ook checken (als voor hen nog niet een bet gemaakt is) of kunnen meegaan met de inzet (call), een inzet verhogen (raise), of passen (fold). 

Na de tweede inzetronde en als iedereen weer evenveel geld heeft ingelegd, wordt er, na de bovenste kaart van het deck blind weg gelegd te hebben, een vierde gemeenschappelijk kaart omgedraaid (de turn), gevolgd door weer een inzetronde.

Na wederom de bovenste kaart van het deck blind weg gelegd te hebben, draait de dealer de vijfde kaart om (de river) en volgt de afsluitende inzetronde. Na deze laatste inzetronde volgt de showdown (nadat iedere speler hetzelfde bedrag heeft ingezet) en worden de kaarten van de spelers met elkaar vergeleken. Als er iemand een agressieve actie heeft ondernomen op de river (een bet of een raise) begint deze speler met de showdown en dan linksom verder. Dit  gebeurt dus wanneer iemand gebet heeft en de andere spelers meegegaan zijn. De speler die de bet geplaatst heeft, legt dan zijn kaarten als eerste open. In het geval dat iedereen gecheckt heeft op de river begint de speler direct links van de dealer met het laten zien van zijn kaarten. De speler met de beste kaartcombinatie van 5 kaarten wint de pot. Is een hand van een speler lager dan een reeds getoonde hand dan mag de speler deze blind weggooien (muck). Bij een gelijke pokerhand wordt de pot tussen deze spelers verdeeld, een zogenaamde split pot. Is de combinatie van kaarten die op tafel liggen hoger dan elke speler zelf kan maken, dan volgt er ook een split pot tussen de spelers nog in het spel. Als twee of meer spelers in de showdown zitten, moet een speler beide pocket kaarten tonen om aanspraak te maken op de pot, ook al zou 1 kaart al genoeg zijn voor een winnende hand. 

Voor andere artikelen kun je naar het Bicycle Blog.

Voor andere artikelen over poker. Bekijk de Poker Kennisbank.